Suomeksi  |  på svenska

Biljettförsäljning

Var kan man köpa biljetter?

I slutet av evenemangsinformationen finns biljettförsäljningsställena eller en direkt länk till biljetterna.

I Lojo kan du köpa Lippupistes och Ticketmasters biljetter vid Prismas information.

I Lojo säljer också K-Citymarket i Ojamo Lippupistes biljetter.

Biljetter till Lojo stadsorkesters konsertersäljs i förväg på NetTicket www.netticket.fi,

Prismas information i Lojo och Nummela, Lojo turism, Lohjan Teatteris kansli samt på

kundservicecentret i Lojostadshus samt en timme före en konsert vid dörren till

Laurentiussalen.