Suomeksi  |  på svenska

Sibeliussalen

Braoch vackra lokaler i ett centralt läge i staden, med bra trafikförbindelser.

Ianslutning till Laurentiussalen finns Sibeliussalen som används t.ex. förservering under pauserna.

Sibeliussaleningår alltid i hyran för Laurentiussalen, men salen kan också hyras separat.

Sibeliussalenär lämplig för olika fester, småskaliga konserter, teaterföreställningar osv.

Sibeliussalenkan också hyras för privata evenemang, t.ex. för olika familjefester.

Salen är lämplig förcirka 20-70 personer, vid behov för 100, beroende på tillfälle.

Serveringeni salen sköt av Compass Group FS Finland Oy. Man kan be om skräddarsydda erbjudanden för olika evenemang.

För attunderlätta organiseringen och planeringen av ett evenemang erbjuder viserveringen och lokalerna i ett paket.

Igalleriet hittar du bilder på Sibeliussalen.

Sibeliusalensgrundkarta