Suomeksi  |  på svenska

Läge och parkering

Adressen till Laurentiussalen:

Kyrkogatan 6, 08100 Lojo

Det finns flera parkeringsplatser i närheten av Laurentiussalen.

Observera att man inte kan parkera på gården till salen.

På gården till salen finns det två parkeringsplatser för rörelsehindrade, markerade med skyltar och bredvid biblioteket på Mongolagatan.

Parkeringsområdena är markerade på kartan med bokstav P