Suomeksi  |  på svenska

Laurentiussalen principerna för tillgänglighet

Vid planeringen och utformningen av webbplatsen laurentiussali.fi har man strävat efter att följa anvisningarna för tillgänglighetsprinciperna WCAG 2.1.

För webbplatsen ansvarar Lojo stadsorkester och den tekniska genomföraren av webbplatsen är Laurentiussalen.

Den här webbplatsen uppfyller inte till alla delar de tillgänglighetskriterier på AA-nivå som ställts för offentliga organisationer

Vår webbplats har tillgänglighetsproblem när det gäller t.ex.:

· Kontraster och rubriknivåer

· Alternativa texter till bilder och element

· Tillgänglighet för dokumentinnehåll

Vi arbetar ständigt för att lösa ovanstående problem.

Mer detaljerad information om tillgänglighetsproblem har samlats i tillgänglighetsutlåtandet på lohja.fi som man kan ta del av via länken

https://www.lohja.fi/kaupunki-ja-hallinto/lohjan-kaupunki/saavutettavuusseloste/

Respons
Respons och frågor angående webbplatsens tillgänglighet kan skickas till adressen laurentiussali@laurentiussali.fi

Tillsynsmyndigheten
Om du märker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ge först respons till oss, dvs. till webbplatsadministratören till adressenlaurentiussali@laurentiussali.fi

Om du inte är nöjd med det svar du fått eller om du inte har fått ett svar inom två veckor kan du göra en anmälan till Södra Finlands regionförvaltningsverk.

På regionförvaltningsverkets webbplats beskrivs i detalj hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten!